English

Dear Customers,

We are pleased to inform you that we have entered into a new partnership with a fantastic charity: SOS Reptile. This local initiative focuses on rescuing and protecting reptiles in need.

To do our part to contribute to this great work, we have decided to donate part of our proceeds to SOS Reptile. From now on, when you buy a 50m or 100m set of rope (Hempex, Hemp or Posh) from us, as much as €10 will go directly to this charity. This money will be used to provide reptiles with the necessary medical care, nutrition and habitats they need to recover and live a better life.

So by shopping with us, you are not only contributing to your own collection, but also to the welfare of reptiles in need. Your support is invaluable and will make a huge difference in the lives of these wonderful creatures.

Learn more: https://www.sosreptiel.be/

Sincerely,

Art of Ropes

Nederlands

Beste klanten,

We zijn verheugd om u mede te delen dat we een nieuwe samenwerking zijn aangegaan met een fantastisch goed doel: SOS Reptiel. Dit lokale initiatief richt zich op het redden en beschermen van reptielen in nood.

Om ons steentje bij te dragen aan dit geweldige werk, hebben we besloten om een deel van onze opbrengst te doneren aan SOS Reptiel. Vanaf nu, wanneer u een set touw van 50m of 100m (Hempex, Hennep of Posh) bij ons koopt, gaat er maar liefst €10 rechtstreeks naar dit goede doel. Dit geld zal worden gebruikt om de reptielen te voorzien van de benodigde medische zorg, voeding en leefomgevingen die ze nodig hebben om te herstellen en een beter leven te leiden.

Door bij ons te winkelen, draagt u dus niet alleen bij aan uw eigen verzameling, maar ook aan het welzijn van reptielen in nood. Uw steun is van onschatbare waarde en zal een enorm verschil maken in het leven van deze prachtige wezens.

Meer info: https://www.sosreptiel.be/

Met vriendelijke groet,

Art of Ropes

Frans

Chers clients,

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons conclu un nouveau partenariat avec une fantastique organisation caritative : SOS Reptile. Cette initiative locale se concentre sur le sauvetage et la protection des reptiles dans le besoin.

Pour apporter notre pierre à l'édifice, nous avons décidé de reverser une partie de nos recettes à SOS Reptile. Désormais, lorsque vous achetez un jeu de cordes de 50 m ou 100 m (Hempex, Hemp ou Posh) chez nous, 10 € seront directement versés à cette organisation caritative. Cet argent sera utilisé pour fournir aux reptiles les soins médicaux, l'alimentation et les habitats dont ils ont besoin pour se rétablir et vivre une vie meilleure.

En achetant chez nous, vous ne contribuez donc pas seulement à votre propre collection, mais aussi au bien-être des reptiles dans le besoin. Votre soutien est inestimable et fera une énorme différence dans la vie de ces merveilleuses créatures.

Plus d'informations : https://www.sosreptiel.be/

Cordialement,

Art of Ropes