Kink coaching

Hallo, Ik ben Marthe

Worstel je met dominante of onderdanige gevoelens?
Wil je meer informatie hebben over hoe kink in een relatie werkt?
Ga dan het gesprek met mij aan!

Ik ben Marthe, 10+ jaar ervaring in de BDSM scène en heb al vele mensen geholpen om hun kink relatie te verbeteren.
Bij mij kun jij (eventueel samen met je partner) je gevoelens bespreken en je worstelingen ontrafelen.

Ook voor meer informatie over veiligheid, soorten relaties en andere mogelijkheden kun je bij mij terecht.
Enkele voorbeelden van onderwerpen waar ik graag met jou in gesprek ga zijn:
- Je partner en jij hebben een andere kijk op intimiteit en kink.
- Je hebt pas kink en BDSM ontdekt en je hebt geen idee hoe hier nu iets mee te doen.
- Wil je je partner in een kuisheidskooitje steken, maar heb je geen idee hoe daaraan te beginnen noch wat er allemaal bij komt kijken?
- Jullie zijn de eerste stapjes in de BDSM wereld aan het zetten en willen meer leren wat er allemaal kan.


Bij dit soort vragen kan ik jou helpen!
Door middel van coaching sessies ga ik virtueel met jou/jullie op stap.
Alle gesprekken blijven onder ons en de privacy blijft gegarandeerd!
De sessies zijn via WhatsApp, messenger chat of google meet (geschreven of gesproken)

De ervaring leert dat met 1 uur coaching ik je een heel eind op weg kan helpen.
Dat eerste uur laat ik de bijdrage aan jou over.
Blijkt er meer coaching nodig dan bespreken we dit samen verder. 

Door middel van de Ko-Fi knop kan je mij op eenvoudige wijze op een koffie trakteren of me een bijdrage schenken voor de coaching.

 

Let op: Ik ben geen therapeut. Als ik zou denken dat je professionele zorg nodig hebt, zal ik je coaching opnieuw evalueren.


Hi

Are you struggling with dominant or submissive feelings?
Would you like to have more information about how kink works in a relationship?
Let's have that conversation!

I'm Marthe, 10+ years of experience in the BDSM scene and have helped many people improve their kink relationship.

With me you can discuss (possibly together with your partner) your feelings and unravel your struggles.

You can also come to me for more information about safety, types of relationships and other (kink) possibilities.
Some examples of topics I like to discuss with you are:
- Your partner and you have different views on intimacy and kink.
- You have recently discovered kink and BDSM and you have no idea how to do something with this now.
- Do you want to put your partner in a chastity cage but you have no idea how to start nor what is involved?
- You are taking your first steps into the BDSM world and want to learn more about what is possible.

With these kind of questions I can help you!
Through coaching sessions I will virtually go out with you.
All conversations remain among us and privacy is guaranteed!
The sessions are via WhatsApp, messenger or google meet. (written or spoken).
Experience shows that with 1 hour of coaching I can help you a long way.
This first hour I leave the contribution to you.
If more coaching is needed we will discuss this further together. 

By using the Ko-Fi button you can spoil me with a cup of coffee or you can support me for my coaching services.

 

Please note: I am not a therapist. If I should think you need professional care, I will re-evaluate your coaching.

Add comment

Comments

Lieselot en bart
a year ago

Hallo,kunnen wij als beginners bij jullie terecht cockhold senario...ikzelf ben onderdanig bart kijkt toe grts