Ropes maintenance / Onderhoud van touwen

€30.00

This service is only possible in belgium!

Hebben uw touwen nood aan een onderhoudsbeurt? 
Zijn de knopen los gekomen? Uw touw ziet er echt versleten uit?

Goed nieuws, vanaf nu kan u de touwen binnen brengen of opsturen naar Art of Ropes voor een onderhoudsbeurt.
Uw touwen worden opnieuw gebrand en ingeolied met (bio)jojoba olie.
Als de uiteinden zoals whipping ends of overhand knots los zijn zullen we deze voor u opnieuw herstellen.
Uw touwen zullen er opnieuw als nieuw uitzien!

Soorten touwen:
- Jute 
- Hennep

U kan ze zelf binnen brengen te Torhout. 
Duid deze keuze aan en bij het afrekenen kiest u de optie "free pick-up in Assebroek".

 

Of u kan ze ook opsturen. (+€10) 
Duid deze keuze aan en vervolgens bij het afrekenen "cat 1" Belgium. U krijgt vervolgens van ons het verzend label toegestuurd. 

De touwen zullen binnen de maand klaar zijn. 

* De touwen worden niet gewassen.
Katoentouw of synthetisch behoort nog niet tot deze service. 

-----------------------------------------------

Are your ropes in need of maintenance?
Have the knots come loose? Your rope looks really worn out?

Good news, from now on you can bring or send your ropes to Art of Ropes for maintenance.
Your ropes will be re-burned and oiled with(bio)jojoba oil.
If the ends such as whipping ends or overhand knots are loose we will repair them again for you.
Your ropes will look like new again!

Types of ropes:
- Jute 
- Hemp

You can bring them in yourself in Torhout. 
Indicate this choice and at the checkout choose the option "free pick-up in Assebroek".


Or you can also send them to us. (+€10) 
Indicate this choice and then at the checkout "cat 1" Belgium. You will then receive the shipping label from us. 

The ropes will be ready within the month. 

* The ropes are not washed.
Cotton rope or synthetic is not yet part of this service. 

---------------------------------------------------------------

Ce service n'est possible qu'en Belgique !

Vos cordes ont besoin d'être entretenues ?
Les nœuds se sont défaits ? Votre corde semble vraiment usée ?

Bonne nouvelle, vous pouvez désormais apporter ou envoyer vos cordes à Art of Ropes pour qu'elles soient entretenues.
Vos cordes seront re-marquées et huilées avec de l'huile de (bio)jojoba.
Si les bouts, tels que les bouts fouettés ou les nœuds plats, sont lâches, nous les réparerons pour vous.
Vos cordes seront comme neuves !

Types de cordes :
- Jute
- Chanvre

Vous pouvez les apporter vous-même à Torhout.
Indiquez ce choix et sélectionnez l'option "enlèvement gratuit à Assebroek" lors du paiement.

 

Vous pouvez aussi nous les envoyer. (+€10)
Indiquez ce choix et sélectionnez lors de la commande l'option "cat 1" Belgique. Nous vous enverrons alors l'étiquette d'expédition.

Les cordes seront prêtes dans le mois.

* Les cordes ne seront pas lavées.
Les cordes en coton ou synthétiques ne font pas encore partie de ce service.